Absolwenci z lat 1924 - 1939

Lista absolwentów z lat 1924 - 1939   

Zestawienie zostało odtworzone przez uczestników pierwszego powojennego zjazdu absolwentów i wychwanków Żyrowic i Białokrynicy w Brynku 1948 r.   
Wykazy uzupełniano o dalsze informacje, konsultacje i dokumenty do dnia 31 grudnia 1986 r.   

295 absolwentów

1    Augustyniak Stanisław    1927
2    Augustyniak Kazimierz    1934
3    Baczewski Jerzy    1937
4    Banaś Stanisław    1931
5    Barski-Dziemiańczuk Arkadiusz    1933
6    Bekasiak Józef    1931
7    Bełcikowski Bohdan    1926
8    Bielas Władysław    1938
9    Bielewicz Adam    1931
10    Błaszczyński Antoni    1937
11    Bocheński Bohdan    1931
12    Bochniewicz Zbigniew    1937
13    Bogdanowicz Stanisław    1930
14    Boguniecki Henryk    1938
15    Borer Stefan    1927
16    Borkowski Marian    1926
17    Borodzicz Antoni    1939
18    Borowski Stanisław    1931
19    Bral Franciszek    1939
20    Brandmiller Władysław    1927
21    Brodziak Tadeusz    1938
22    Budziński Szczepan    1938
23    Bujak Witold    1932
24    Cern Stanisław    1926
25    Chlewski Henryk    1926
26    Chmielewski Stefan    1937
27    Chojnacki Jerzy    1935
28    Chorąży Antoni    1932
29    Chwedczuk Bronisław    1927
30    Ciechanowski Janusz    1937
31    Cieśla Andrzej    1938
32    Ciszewski Teodor    1927
33    Ciukszo Feliks    1931
34    Cybulski Adam    1936
35    Czapliński Witold    1930
36    Czatyrko Michał    1927
37    Czechowicz Paweł    1928
38    Czermiński Tadeusz    1937
39    Czernik Franciszek    1930
40    Czerw Mieczysław    1939
41    Czerwonko Wacław    1927
42    Czudowski Stanisław    1938
43    Czygryn T.    1931
44    Dawidowski Jan    1933
45    Dąbrowski Marian    1928
46    Długołęcki Antoni    1939
47    Dłuski Jerzy    1937
48    Dmochowski Maciej    1926
49    Dobszewicz Wacław    1933
50    Dołmat Jerzy    1930
51    Dopieralski Zygmunt    1931
52    Downar-Zapolski Konstanty    1936
53    Drausal Mieczysław    1936
54    Drobniak Józef    1939
55    Dunin-Horkowicz Bolesław    1931
56    Durejko Józef    1932
57    Dutkiewicz Stanisław    1935
58    Dziemian Ryszard    1936
59    Eder Henryk Józef    1930
60    Fert Stanisław    1932
61    Fijałkowski Bogusław    1936
62    Fikus Jan    1928
63    Flantz Edmund    1926
64    Fraint Bolesław    1932
65    Gawalski Witold    1936
66    Genoa Władysław    1937
67    Gliński Sergiusz    1930
68    Gnatowski Kazimierz    1934
69    Gołębiowski Józef    1932
70    Gottner Władysław    1927
71    Górski Wacław    1927
72    Grabania Józef    1938
73    Grabowski Eugeniusz    1926
74    Greczko Rudolf    1930
75    Grochowski Henryk    1926
76    Gusarow Aleksander    1930
77    Gutman Henryk    1932
78    Gutowski Zygmunt    1926
79    Guze Jerzy    1928
80    Guzik Kazimierz    1937
81    Hain Reinhold    1935
82    Heroik Otto    1931
83    Holona Paweł    1936
84    Ignatowicz Klemens    1930
85    Inczyk Wacław    1937
86    Iwanicki Stanisław    1926
87    Izdebski Ferdynand    1939
88    Jakowczyk Władysław    1935
89    Jakubowski Paweł    1935
90    Janik Konrad    1938
91    Jankowski Aleksander    1932
92    Jankowski Ignacy    1935
93    Jankowski Marian    1927
94    Janyszek Edmund    1937
95    Jarema Henryk    1927
96    Jarmarker Michał    1938
97    Jaroszewicz Czesław    1936
98    Jasiński Jerzy    1928
99    Jaworowski Wacław    1933
100    Jaworski Piotr    1926
101    Jodko Narkiewicz Waldemar    1938
102    Jurewicz Stefan    1928
103    Jurewicz Zenon    1938
104    Kabat Józef    1934
105    Kaczorkiewicz Wacław    1930
106    Kallaus Jerzy    1931
107    Kamiński Czesław    1932
108    Karolczak Edmund    1939
109    Karpowicz Czesław    1931
110    Karpowicz Konstanty    1936
111    Karwowski Edward    1930
112    Kasperkiewicz Józef    1933
113    Kawałkowski Czesław    1936
114    Kącki Damazy    1931
115    Kiraz Jezy    1938
116    Kisiel Antoni    1935
117    Klimowicz Sergiusz    1931
118    Kłopotowski Michał    1931
119    Kobierski Jan    1934
120    Korewo Zygmunt    1930
121    Kosiński Tadeusz    1932
122    Koszarski Edmund    1937
123    Kościa Zygmunt    1937
124    Kowalik Jan    1935
125    Kowalski Marian    1939
126    Kowalski Michał    1939
127    Krajczynski Marian    1927
128    Krajewski Lucjan    1939
129    Kowalski Mieczysław    1939
130    Kraszewski Józef    1936
131    Kryszkiewicz Antoni    1937
132    Krzemiński Witold    1926
133    Książek Stanisław    1932
134    Kulik Zygmunt    1936
135    Kupidura Stanisław    1936
136    Kuźnicki Kazimierz    1939
137    Latalski Aleksander    1931
138    Latalski Zygmunt    1930
139    Lembke Edward    1937
140    Lenartowicz Andrzej    1932
141    Lenczewski Bronisław    1939
142    Lipiecki Stanisław    1939
143    Lisicki Antoni    1936
144    Liwinowicz Wacław    1938
145    Lutomski Mirosław    1936
146    Łebkowski Mieczysław    1926
147    Łowicki Stanisław    1931
148    Łukaszewicz Edward    1939
149    Madej Tadeusz    1933
150    Mańkowski Antoni    1926
151    Mazurkiewicz Stanisław    1937
152    Męczyński Justyn    1931
153    Michalik Zdzisław    1928
154    Michalik Leon    1937
155    Michałowski Aleksander    1931
156    Michałowski Sylwester    1934
157    Michlewicz Juliusz    1936
158    Mikołajczyk Witold    1936
159    Minurski Kazimierz    1934
160    Mossakowski Tadeusz    1935
161    Mrówczyński Miron    1927
162    Mróz Józef    1931
163    Nasalski Włodzimierz    1930
164    Nawrocki Stefan    1935
165    Newestiuk Zbigniew    1933
166    Niewczas Zbigniew    1931
167    Nowak Edward    1933
168    Nowak Ludwik    1933
169    Nowicki Tadeusz    1936
170    Obymacho Aleksander    1933
171    Okińczyc Romuald    1935
172    Olender Marian    1933
173    Olszewski Józef    1927
174    Olszewski M.    1931
175    Pacewicz Józef    1939
176    Pakulski Zbigniew    1938
177    Pauksztys Władysław    1934
178    Pelc Augustyn    1938
179    Peterman Józef    1935
180    Pieńkos Stanisław    1937
181    Pierożyński Mateusz    1928
182    Pietkiewicz Stanisław    1937
183    Pikulski Jakub    1937
184    Pilchowski Stanisław    1928
185    Piotrowicz Bolesław    1933
186    Piotrowski Szczepan    1928
187    Plewa Stanisław    1930
188    Plewa Władysław    1932
189    Płotnicki Antoni    1936
190    Podbielski Kazimierz    1927
191    Podgórski Mieczysław    1927
192    Polak Leon    1938
193    Poleszczuk Mikołaj    1930
194    Prejzner Henryk    1926
195    Prusakiewicz Ignacy    1934
196    Pruszak Lubomir    1937
167    Przegaliński Jan    1934
198    Przybylik Stanisław    1926
199    Przypkowski Stanisław    1934
200    Pszczołkowski Franciszek    1936
201    Pszczołkowski Józef    1926
202    Radlica Henryk    1936
203    Redliński Jerzy    1939
204    Radziłowski Stanisław    1936
205    Radzymiński Andrzej    1936
206    Rajchert Jerzy    1938
207    Rejment Eugeniusz    1937
208    Rodziewicz Hipolit    1936
209    Rogulski Józef    1936
210    Rohoziński Bogdan    1938
211    Rohoziński Stefan    1936
212    Romatowski Zygmunt    1938
213    Rozdiestwieński Leon    1938
214    Róg Stefan    1939
215    Różański Czesław    1932
216    Rust Jerzy    1936
217    Rylski Władysąłw    1930
218    Ryngajło Stanisław    1933
219    Rzewnicki Stanisław    1928
220    Rżewski Edward    1937
221    Sadowski Bogdan    1926
222    Saramowicz Mieczysław    1937
223    Sawicki Piotr    1937
224    Siekierzyński Ludwik    1939
225    Sikorski Kazimierz    1937
226    Skarzyński Zenon    1934
227    Sklepkiewicz Jarosław    1938
228    Skrobot Stefan    1931
229    Skrzypczyk Julian    1927
230    Skwarski Leonard    1926
231    Skwieciński Henryk    1937
232    Słupczyński Zygmunt    1926
233    Służewski Janusz    1934
234    Snarski Karol    1936
235    Sobotko Stanisław    1928
236    Sochański Henryk    1938
237    Sokołowski Janusz    1926
238    Sokołowski Stanisław    1928
239    Stanny Zbigniew    1937
240    Steckiewicz Maurycy    1932
241    Strutyński Władysław    1933
242    Stryjecki Władysław    1927
243    Strzałkowski    1927
244    Suleja Aleksander    1938
245    Szakowski Józef    1926
246    Szałach Jan    1938
247    Szaniawski Marian    1928
248    Szeloch Antoni    1936
249    Szendo Władysław    1935
250    Szołkołowicz Władysław    1932
251    Szoplik Paweł    1933
252    Szorc Mirosław    1931
253    Szymański Zdzisław    1926
254    Szwed Jan    1934
255    Śliwiński Antoni    1926
256    Toczyski Stefan    1931
257    Tomaszewski Tadeusz    1936
258    Tronina Antoni    1938
259    Troszczyński Dyonizy    1928
260    Trząski Stefan    1928
261    Wasilewski Wincenty     1937
262    Wiejacha Bolesław    1939
263    Wierzbicki Julian    1935
264    Wilczyński Witold    1936
265    Wiśniewski Mieczysław    1936
266    Witczuk Władysław    1928
267    Witting Tadeusz    1926
268    Właszczuk Henryk Florian    1928
269    Wojno Olgierd    1936
270    Wolski Witold    1937
271    Wołodko Sylwester    1933
272    Woronowicz Alfred    1934
273    Woyno-Sidorowicz Jan    1934
274    Wróblewski Stanisław    1926
275    Wrześniewski Mikołaj    1931
276    Wysocki Antoni    1937
277    Wysokiński Edward    1938
278    Wykusz Stanisław    1939
279    Zalewski Antoni    1928
280    Zalewski Jan    1930
281    Załucki Walerian    1933
282    Zantowicz Jerzy    1939
283    Zapolski Sergiusz    1932
284    Zawiejski Kazimierz    1938
285    Zdzieniecki Tadeusz    1928
286    Zielony Adam    1927
287    Zięcina Józef    1927
288    Ziółkowski Stefan    1938
289    Zjawiony Bogdan    1933
290    Zwetschek Zbigniew    1939
291    Zwoliński Tadeusz    1932
292    Zyśk Józef    1927
293    Żurakowski Eugeniusz    1936
294    Żyłkin Jerzy    1933
295    Zaborowski Aleksander    1937