Grupa wsparcia z elementami socjoterapii

     Od września 2018r. prowadzone są w Internacie Technikum Leśnego w Białowieży zajęcia grupy wsparcia. Uczestniczą w nich uczniowie klasy pierwszej. Celem zajęć jest samopoznanie, budowanie poczucia pewności siebie, pozytywnej samooceny, a także rozwijanie umiejętności społecznych. Tematyka spotkań wynika z potrzeb młodzieży, czasem wyartykułowanych wprost, czasem z analizy sytuacji czy spostrzeżeń wychowawcy. Zajęcia są propozycją spędzania czasu wolnego wśród rówieśników, wspólnej zabawy, wspólnego zdobywania doświadczeń ale bez szaleńczej beztroski młodości, czy krępującego, sztywnego kołnierzyka szkolnej ławki.