Kalendarium spotkań Żyrowiaków

Józef Zyśk (abs. 1927 r.)  Ale przemija wszystko – jak sen, przemija szczęście, łzy, cierpienie, przemija wszystko gdzieś hen – zostają tylko wspomnienia.

Kalendarium spotkań Żyrowiaków

 1. 25 - 27 lipiec 1948 r. Brynek - Powojenny Zjazd absolwentów szkół w Żyrowicach i Białokrynicy (odtwarzano listy absolwentów)
 2. 20 - 21.06.1970 r. Wigry (Spotkanie koleżeńskie)
 3. 21 - 24.09.1982 r. Białowieża (Poświęcenie tablicy pamiątkowej w hołdzie pedagogom i wychowankom szkoły)
 4. 22 - 24.06.1984 r. Białowieża (Spotkanie koleżeńskie)
 5. 9 - 12.05.1986 r. Augustów - Spotkanie pod znakiem „Romana” (odsłonięcie pomnika upamiętniającego miejsce, gdzie 9.08.1944 r. poległ w walce z hitlerowskim okupantem Julian Wierzbicki „Roman” - abs. 1935 r.).
 6. 3 - 5 czerwca 1988 r. Brynek (nawiązanie współpracy z absolwentami z Brynka z lat 47-49)
 7. 1 - 3.10.1988 r. N-cwo Jegiel, Puszcza Biała - Spotkanie pod znakiem „Mękaliny Pieńkosów” (uroczystość odsłonięcia tablicy – pomnika w hołdzie pomordowanym przez hitlerowców w dniu 25.12.1943 r. : Żyrowiaka, abs. 1937 r. – Stanisława Pieńkosa, jego rodziny i innych)
 8. 2 - 3.10.1988 r. Brok (Obrady członków Rodziny Żyrowickiej)
 9. 24 - 27.04.89 r.Wycieczka do Żyrowic (odnalezienie sztandaru szkoły)
 10. 15 - 17.09.89 r. –  Nadgórzyce nad Zalewem Sulejowskim (spotkanie)
 11. 2.04.1990 r. Warszawa (Poświęcenie tablicy ku czci Tadeusza Emicha - nauczyciela i jego rodziny, którzy wiosną zostali rozstrzelani przez Gestapo w Palmirach; tablica została wmurowana na zewnętrznej stronie kościoła w Warszawie)
 12. 8.05.1990 r. Czerniejew k/Gniezna (Poświęcenie tablicy pamiątkowej na grobie St. Morawskiego – nauczyciela)
 13. 1 - 2.06.1990 r. Brynek (Nadanie Technikum Leśnemu w Brynku im. St. Morawskiego; odsłonięcie pamiątkowych tablic)
 14. 15.08.1990 r. Upustek – Puszcza Augustowska (poświęcenie pomnika „Romana”)
 15. 17.09.1990 r. Jedlec (Zebranie Zarządu Rodziny Żyrowickiej)
 16. 16.04.1991 r. Warszawa (Przekazanie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych odnalezionego sztandaru)
 17. 15.06.1991 r. Brynek (Poświęcenie kaplicy zamkowej w TL w Brynku)
 18. 1 - 2.09.1991 r. Białowieża (Przekazanie sztandaru parafii i szkole w Białowieży)
 19. 4 - 5.06.1993 r. Brynek (poświęcenie sztandarów Technikum Leśnego w Brynku)
 20. 23.04.1994 r. Rogów (Poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci inż. Henryka Edera)
 21. 2 - 3.06.1995 r. Brynek (50-lecie Technikum Leśnego w Brynku)
 22. 28 - 29.06.1997 r. Białowieża (przekazanie urny z „Ziemią z Grobów Katyńskich”)