Obchody 65-lecia Technikum Lesnego w Białowieży-relacja.

Technikum Leśne w Białowieży 4.06.2016 r. obchodziło Jubileusz 65-lecia istnienia szkoły.
Uroczystość zgromadziła wielu gości, byłych pracowników i absolwentów.  Swoją obecnością zaszczycili między innymi:
Minister Andrzej Konieczny - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska,
Anna Żornaczuk-Łuba – z-ca dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska,
Bożena Dzitkowska – wicekurator Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
Jadwiga Dąbrowska – wicestarosta Powiatu Hajnowskiego,
Grzegorz Kasprowicz – wójt Gminy Białowieża,
Andrzej Gołembiewski – Dyrektor RDLP Białystok,
Piotr Czyżyk – z-ca dyrektora RDLP Białystok,
Janusz Czerepko – dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa,
Benedykt Roźmiarek – dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,
Olimpia Pabian – dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego,
kierownicy białowieskich placówek naukowych,
nadleśniczowie z RDLP Białystok, Lublin, Olsztyn, Warszawa,
dyrektorzy szkół leśnych prowadzonych przez Ministra Środowiska.

Najliczniej przybyli absolwenci rocznika 1966, którzy obchodzili rocznicę 50-lecie ukończenia szkoły.

Obchody rozpoczęło nabożeństwo w Cerkwi św. Mikołaja w Białowieży. Wszyscy zgromadzeni byli pod wrażeniem zarówno Św. Liturgii celebrowanej przez ks. Sergiusza Korcha, jak i śpiewu chóru.
 Uroczysty przemarsz uczestników obchodów ul. Waszkiewicza  z  towarzyszeniem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce zgromadził wielu obserwatorów wśród mieszkańców i turystów.
Msza święta w Kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży była odprawiana przez księży związanych ze szkołą: ks. Bogdan Popławski, ks. Andrzej Matel, ks. Stanisław Gudel, ks. Józef Poskrobko i absolwent szkoły ks. Paweł Sauć.  Mszę św. swoim śpiewem wspomógł Chór Leśników Puszczy Białowieskiej.

W czasie przerwy kawowej na placu przed internatem wystąpiły mażoretki Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce.

Główne oficjalne uroczystości odbyły się w auli internatu. Piękny koncert orkiestry, prezentacja historii szkoły przez dyrektor Annę Kulbacką, występ Chóru Leśników  Puszczy Białowieskiej, przemówienia, podziękowania i gratulacje. Podczas uroczystości Minister Andrzej Konieczny wręczył w uznaniu za rozwój edukacji leśnej:
Srebrny Krzyż Zasługi  dyrektor Annie Kulbackiej,
Medal Komisji Edukacji Narodowej nauczycielkom Oldze Korch i Małgorzacie Kutrzebie-Wasylik.
Dyrektor RDLP Białystok Andrzej Gołembiewski uhonorował Kordelasem Leśnika Polskiego nauczycielkę Halinę Lewczuk.
Tadeusz Chwiedź – prezes Oddz. Białostockiego Związku Sybiraków wręczył Honorową Odznakę Sybiraka Dariuszowi Skirko – nadleśniczemu Nadleśnictwa Białowieża.

Po obiedzie odbyły się spotkania absolwentów w klasach z wychowawcami i nauczycielami.
Z okazji Jubileuszu 65-lecia szkoły zostały posadzone trzy dęby. Przed  budynkiem szkoły posadzono:
dąb „TADEUSZ”  od absolwentów szkoły - dar AG-Complex Warszawa,
dąb „BARTEK” od Szkół Leśnych Ministra Środowiska - dar Nadleśnictwa Zagnańsk.
Przed internatem rocznik 1966 z okazji 50-tej rocznicy ukończenia szkoły posadził dąb „JUBILAT” - dar  Nadleśnictwa Bielsk.

Wieczorne spotkanie wszystkich uczestników obchodów  w Ośrodku  Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” przedłużyło się do późnych godzin w atmosferze wspomnień.

 
Dyrekcja Technikum Leśnego w Białowieży dziękuje wszystkim przybyłym na uroczystość Jubileuszu 65-lecia. Dziękuje bardzo również pracownikom szkoły i młodzieży za organizację obchodów szkolnego święta.  

Do zobaczenia na kolejnych jubileuszach. Darz Bór!

zapraszamy na Facebookazapraszamy na Facebooka
zapraszamy na Facebookazapraszamy na Facebooka
zapraszamy na Facebookazapraszamy na Facebooka
zapraszamy na Facebookazapraszamy na Facebooka
zapraszamy na Facebookazapraszamy na Facebooka
zapraszamy na Facebookazapraszamy na Facebooka
zapraszamy na Facebookazapraszamy na Facebooka
zapraszamy na Facebookazapraszamy na Facebooka
 zapraszamy na Facebookazapraszamy na Facebooka
zapraszamy na Facebookazapraszamy na Facebooka
zapraszamy na Facebookazapraszamy na Facebooka
zapraszamy na Facebookazapraszamy na Facebooka