Pani Anna Iwaniuk otrzymała Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia

       ,,Myślę więc jestem honorowym dawcą krwi"  pod takim hasłem 14.12.2018r. w Hajnowskim Domu Kultury, Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Hajnówce zorganizował spotkanie z Zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi w Powiecie Hajnowskim. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia za trud i ofiarność na rzecz innych,  tj. Odznaki Honorowy Zasłużony Dawca Krwi oraz Zasłużony Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Podczas uroczystości opiekun Szkolnego Koła PCK z naszej szkoły Pani Anna Iwaniuk  otrzymała Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia przyznaną przez Zarząd Główny PCK w Warszawie. Odznaczenie wręczył Prezes Oddziału Okręgowego PCK  Pan Zbigniew Misiejuk.

Gratulacje od pracowników i młodzieży.