Relacja z Jubileuszu 60-lecia TL w Białowieży

 

10 września 2011 r. odbyły się obchody Jubileuszu 60-lecia Technikum Leśnego w Białowieży.

 

Organizatorzy są bardzo zadowoleni, gdyż dopisali zarówno goście, absolwenci jak i pogoda.

 

Na uroczystość przybyli:

Jan Zaleski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody

Jan Kamiński – poseł na Sejm RP

Maciej Żywno - Wojewoda Podlaski

Jego Eminencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Szymecki oraz księża z archidiecezji białostockiej, drohiczyńskiej i ełckiej

Krzysztof Janeczko - Dyrektor Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska wraz z Małgorzatą Kacprzycką- Skrocką naczelnikiem wydziału ds. nieruchomości i prawodawstwa leśnego

Ryszard Ziemblicki – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i Marek Masłowski z-ca dyrektora wraz z nadleśniczymi i przedstawicielami nadleśnictw regionalnej białostockiej

Jan Karetko – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i Paw Artych - z-ca dyrektora wraz z nadleśniczymi i przedstawicielami nadleśnictw regionalnej olsztyńskiej oraz nadleśniczowie i przedstawicielami nadleśnictw regionalnej warszawskiej

Marek Ksepko z-ca dyrektora BULiGL Oddział Białystok

Jerzy Rosiński – dyrektor Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku

Albert Litwinowicz - Wójt Gminy Białowieża wraz z przewodniczącym Rady Gminy – Włodzimierzem Wołkowyckim oraz dyrektorami instytucji Gminy Białowieża

Zdzisław Szkiruć – dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

Zbigniew Libera – przedstawiciel Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych

Ryszard Szczygieł - z-ca dyrektora IBL

Rafał Paluch – kierownik Europejskiego Centrum Lasów Naturalnych IBL w Białowiezy

Bogdan Jaroszewicz – kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW w Białowieży

Dyrektorzy wszystkich szkół leśnych prowadzonych przez Ministra Środowiska oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionej szkoły leśnej z Piska (Czechy)

Jolanta Stefaniukprzedstawiciel Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, szkół miasta Hajnówki

Przedstawiciele związków zawodowych, prasy, radia, telewizji.

Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły.

Absolwenci – liczba trudna do wykazania, gdyż dużo osób przyjechało bez zgłoszenia, co nas cieszy, ale utrudnia sprawy organizacyjne.

 

Zgodnie z programem uroczystości o godz. 9.00 odbyło się Nabożeństwo w Cerkwi św. Mikołaja w Białowieży. Liturgii św. przewodniczył ks. Sergiusz Korch oraz koncelebrantem był ojciec Ambroży (absolwent szkoły z rocznika 1986 – Adam Godun) - przełożony Monasteru św. Serafima z Sarowa w Kostomłotach. Niezapomnianych doznań duchowych dostarczył zebranym chór przy parafii pod kierunkiem ks. Waldemara Piotrowskiego wzmocniony głosami absolwentów Technikum Leśnego w Białowieży.

 

{morfeo 225}

 

Godz. 10.30 – uroczysty przemarsz uczestników obchodów główną ulicą Białowieży.

Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych w Tucholi przewodziła przemarszowi bardzo wielu osób: gości i absolwentów i pracowników szkoły. Mieszkańcy Białowieży gromadzili się, aby zobaczyć i posłuchać wspaniałej gry orkiestry.

 

{morfeo 226}

 

Godz. 11.00 – Msza św. w Kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży. Mszy św. przewodniczył Ekselencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Szymecki. Obecni byli księża: ks. Bogdan Popławski, ks. Stanisław Gudel, ks. Józef Poskrobko i nasi absolwenci ks. Cezary Żochowski (ab. rocz. 1988), ks. Wojciech Demianuk (ab. rocz. 1988), ks. Paweł Sauć (ab. rocz. 2005).

Oprawę Mszy św. wspomógł Chór leśników Białowieskich i Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych w Tucholi.

{morfeo 227}

 

Po Mszy św. nastąpił przemarsz do auli internatu na oficjalną część obchodów.

{morfeo 228}

 

Godz. 12.30.

1. Wprowadzono poczty sztandarowe - sygnały odegrali sygnaliści – absolwenci szkoły:

- poczet sztandarowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

- poczet sztandarowy Białowieskiego Parku Narodowego

- poczet sztandarowy Zespołu Szkół leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży (sztandar szkoły)

- poczet sztandarowy Zespołu Szkół leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży (sztandar byłej Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach k. Słonima, woj. nowogródzkie, który przekazany został w honorowe użytkowanie)

2. Orkiestra odegrała Hymn państwowy, a chór złożony z uczniów i absolwentów szkoły odśpiewał Hymn Leśników Polskich

3. Dyrektor szkoły po powitaniu gości przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej historię 60 lat szkoły, wykorzystując również nadesłane wspomnienia i zdjęcia absolwentów

4. Głos zabierali goście i absolwenci. Wszyscy podkreślali znaczenie Technikum Leśnego zarówno w środowisku lokalnym jak i w kształceniu kadr dla dobra polskich lasów. Składano życzenia. Były też bardziej osobiste wzruszające przemowy, które wielu osobom zapadły w pamięci.

Dyrektor Ryszard Ziemblicki z okazji Jubileuszu 60-lecia szkoły za zasługi w kształceniu kadr dla leśnictwa wręczył „Kordelas Leśnika Polskiego” nauczycielom: Leonowi Wołoncewiczowi, Jerzemu Orchowskiemu i Jerzemu Patejukowi.

5. Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych w Tucholi był rewelacyjny. Orkiestra składa się z uczniów Technikum Leśnego w Tucholi, a dyryguje nią pan Mirosław Pałczyński. Występ był nagrodzony brawami na stojąco. Bardzo dziękujemy panu Marianowi Piganowi – Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych - za wyrażenie zgody na udział orkiestry w obchodach.

 

{morfeo 229}

 

Od godz. 15.00 absolwenci mieli zaplanowane spotkania w klasach i zwiedzanie wystaw:

- wystawa zdjęć nadesłanych przez absolwentów

- wystawa zdjęć Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży z okresu międzywojennego przekazanych szkole przez dzieci absolwentów: od pana Romualda Morawskiego syna absolwenta tej szkoły pana Zygmunta Morawskiego (ab. rocz, 1933) oraz od pani Marii Strutyńskiej córki absolwenta pana Romualda Strutyńskiego (abs. rocz. 1931)

- wystawa trofeów afrykańskich przekazanych przez pana Jana Konopkę.

 

{morfeo 230}

 

O godz. 17.30 odbyło się otwarcie Tablicy pamiątkowej ufundowanej przez absolwentów z okazji 60-lecia szkoły.

Otwarcia dokonali:

Jan Karetko – rocznik 1968, Mirosław Sienkiewicz – rocznik 1982, Andrzej Rybnik – rocznik 1990.

{morfeo 231}

 

Od godz. 18.00 wszyscy uczestnicy spotkania zebrali się w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” na wspólnej zabawie.

Było miło…

Niech żałują Ci, co nie byli!!!

Zdjęć nie pokazujemy…

 

 

Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspomogli finansowo obchody, a szczególnie nadleśnictwom regionalnej białostockiej, olsztyńskiej i warszawskiej. Bez pomocy nadleśnictw nie byłoby możliwe udźwignięcie tak przygotowanej uroczystości.

 

Z okazji Jubileuszu można było otrzymać po wcześniejszym zgłoszeniu pamiątkowy medal.

Została wydana publikacja „Wspomnienia o Technikum Leśnym w Białowieży”, która oprócz historii szkoły przypomina nazwiska wszystkich pracowników i uczniów szkoły leśnej w Białowieży, a także zawiera listy tych, którzy odpowiedzieli na nasz apel i podzielili się z nami swoimi wspomnieniami z okresu pobytu w szkole.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się odważyli i napisali do nas.

Liczymy, że inni pójdą w ich ślady.

Przysyłajcie jeszcze zdjęcia i wspomnienia, bo to jest dopiero początek. Ta szkoła jest warta nie jednej książki. Czekamy.

Liczymy też na to, że błędy które pojawiły się w publikacji zostaną nam wybaczone, ale też proszę dać nam znać o każdej zauważonej pomyłce.

DARZ   BÓR

Anna Kulbacka