Ślady powstań niepodległościowych na terenie Puszczy Białowieskiej

           W dniu 30 września 2018 r. młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej powstańcom styczniowym.
           Puszcza Białowieska w czasie powstania styczniowego dawała schronienie siłom powstańczym ściągającym z guberni grodzieńskiej. W puszczy koncentrowały się oddziały Rogińskiego, Duchyńskiego i Wróblewskiego. Stoczyły one wiele potyczek z wojskiem carskim. Część z nich zakończyła się dla powstańców tragicznie. Ślady pochówków zachowały się w puszczy do naszych czasów.
          Tablica upamiętniająca miejsce obozowiska i mogił powstańczych z 1863 - 64 znajduje się w oddziale 575 C.  Są to dwa betonowe krzyże z napisem „Obóz i mogiła powstańców 1863 – 64”, zaś obok mały niepozorny pomnik z gwiazdą Dawida. W tym miejscu ustawiona została tablica pamiątkowa staraniami Towarzystwa Przyjaciół Energii Odnawialnej, a współfinansowanej przez Nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka.  

Joanna Zamojska

Sekcja: