Spotkanie krwiodawców

   Jak co roku w naszej szkole w dniu 06.12.2017r. odbyło się spotkanie kwiodawców uczniów naszego technikum. Młodym krwiodawcom podziękował Kierownik Internatu Pan Wojciech Małachowski oraz zaproszeni goście tj. pracownica Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenowego Oddziału w Hajnówce Pani Alina Gołubowska oraz Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Hajnówce Pani Alina Miszczuk. Uczniowie, którzy oddali najwięcej krwi zostali wyróżnieni przez stację krwiodawstwa w Hajnówce. Otrzymali także upominki ufundowane przez Panią Dyrektor. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy ciastkach i kawie.

     Wszystkim uczniom - krwiodawcom gratulujemy wspaniałej postawy, która przyczynia się do ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Opiekun SK PCK A. Iwaniuk

Sekcja: