Spotkanie poświęcone Historii szkoly w Żyrowicach - 17.09.12

17 września 2012 r. w Zespole Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży odbyło się uroczystość poświęcona historii Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo -Leśnej w Żyrowicach, pamięci jej pracowników i uczniów.

Zaufano nam – społeczności szkoły białowieskiej - powierzając w użytkowanie sztandar żyrowickiej szkoły, dlatego jesteśmy dumni i z wdzięcznością staramy się pielęgnować pamięć i tradycje tej wspaniałej placówki, jednej z dwóch istniejących w okresie międzywojennym, kształcącej  leśników ze średnim wykształceniem.
We wrześniu mija 30 lat od pierwszego spotkania „Rodziny Żyrowickiej” w Białowieży – dlatego cieszymy się, że tak wiele osób przyjęło zaproszenie i było na uroczystości. Dziękujemy za przybycie:
Ks. prałatowi dr Tadeuszowi Krahelowi – wybitnemu znawcy historii archidiecezji wieleńskiej
Ks. Stanisławowi Gudelowi i ks. Jerzemu Buzunowi – byłym proboszczom parafii białowieskiej – związanych z „Rodziną Żyrowicką”
księżom białowieskich parafii:
Ks. Sergiuszowi Korchowi – parafii prawosławnej św. Mikołaja w Białowieży i ks. Bogdanowi Popławskiemu proboszczowi parafii rzymskokatoliockiej pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
- pana prof. dr hab. Andrzejowi Grzywaczwi – wykładowcy SGGW i prezesowi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego
- pani Zofii Pirożnikow,  żonie pana  Włodzimierza Pirożnikowa
- panu Łukaszowi Brodziak i pani Magdalenie Brodziak – synowi i wnuczce Józefa Tadusza Brodziaka –
- osobom, które otrzymały zaszczyt bycia honorowymi członkami „Rodziny Żyrowickiej”:
panu Edwinowi Drobkiewiczowi – osobie związanej ze szkolnictwem leśnym – byłemu wieloletniemu Naczelnikowi Wydziału Kadr i Szkoleń DGLP
i panu Władysławowi Drozdowskiemu – byłemu wieloletniemu dyrektorowi szkoły leśnej w Brynku
Dziękujemy serdecznie przedstawicielom szkół leśnych - pocztom sztandarowym  i opiekunom:
Zespołowi Szkół Leśnych w Biłgoraju,
Zespołowi Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku,
Zespołowi Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w  Zwierzyńcu

Poczet Zespołu Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży:
Krystian Baran, Bartłomiej Kamiński, Adrian Łuka, Michał Kalenik, Artur Kowalewski
Poczet Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Białowieży – uczniowie TL Białowieża: Piotr Brejnak, Angelika Kramkowska, Aneta Szymczyk

Dziękujemy również: przedstawicielom lasów państwowych, biura urządzania i geodezji leśnej, BPN, placówek naukowych, pracownikom szkoły w Białowieży, mieszkańcom Białowieży, przewodnikom białowieskim, młodzieży.
Dziękujemy również mediom.

Uroczystości odbyły się zgodnie z programem:
Godz. 11.00 Msza św. w intencji „Rodziny Żyrowickiej” w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży – przewodniczył ks. prałat dr Tadeusz Krahel, homilię wygłosił ks. Stanisław Gudel, śpiewał Chór Leśników Białowieskich, były sygnały szkolnego zespołu sygnalistów.

Godz. 12.00 – aula internatu w Białowieży
Uroczystość prowadził pan Wojciech Małachowski – kierownik internatu.
- sygnały zespołu sygnalistów, wprowadzenie sztandarów, odśpiewanie Hymnu szkoły, powitanie gości
Zespół sygnalistów: prowadzenie pan Andrzej Niedźwiedź, uczniowie: Tomasz Latoszek, Magdalena Murawko, Karol Pietraszko, Arkadiusz Wasilewski, Kacper Wysocki.

- „Historia średniego szkolnictwa leśnego w Polsce” – prelekcja prof. dr hab. Andrzeja Grzywacza

- występ Chóru Leśników Białowieskich i Chóru szkolnego: - odpowiedzialny pan Wojciech Szymanowski
Pieśni: Polesia czar, Modlitwa obozowa, Marsz Sybiraków
Chór Leśników Białowieskich: Wojciech Szymanowski, Wiesław Kulbacki, Andrzej Łukasiewicz, Stanisław Cwaliński, Paweł Wiśniewski, Jakub Zamojski, Krzysztof Zamojski,
Chór szkolny: Kinga Bobryk, Paulina Turecka, Justyna Tokajuk, Magdalena Tokajuk, Magdalena Romaniuk, Magdalena Murawko, Albert Borkowski, Magdalena Doroszczyk, Maja Boruk, Paweł Rychlicki, Aleksandra Budziszewska, Eliza Skóra, Aleksandra Hajd uczenia, Aleksandra Dziugieł, Aleksandra Śledziewska, Martyna Winkiewicz, Milena Krupa, Magdalena Stańczyk, Magdalena Przyborowska, Patrycja Przyborowska, Marta Kuchta, Górski Franciszek, Paulina Kruszewska.

- „Historia Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach” – prezentacja-dyrektor szkoły pani Anna Kulbacka i młodzież
Tekst – Anna Kulbacka
Prezentacja – Anna Kulbacka i Bartosz Nowosadko
Przygotowanie młodzieży: Joanna Romaniuk i Marta Wołoncewicz
- Nagłośnienie – pan Adam Masajło
Młodzież: Magdalena Murawko, Patrycja Smoluk, Paulina Turecka, Daniel Baran, Albert Borkowski, Karol Pietraszko, Andrzej Sulej, Marcin Zalasiński, Fili Zawadzki, Michał Zawadzki

Przedstawiony został rownież fragment wywiadu przeprowadzony 18.08.2012 r. z absolwentem z roku 1937 panem Zygmuntem Romatowskim, który 16.09.2012 r. skończył 94 lata.

- wspomnienia o pracownikach i absolwentach – głos zabrali: ks. Tadeusz Krahel, ks. Stanisław Gudel, pan Edwin Drobkiewicz, pani Urszula Kolman, pan Łukasz Brodziak, pan Zygmun Burzyński

- poczęstunek w Sali kawiarnianej w internacie-
Odpowiedzialni: pani Krystyna Micun, pani Beata Kostecka, pani Elżbieta Masajło oraz młodzież.

Dekoracja auli: odpowiedzialna pani Barbara Szymanowska oraz młodzież.
Filmowanie: Andrzej Jaganow
Zdjęcia: uczniowie Mariusz Klimiuk, Adam Zaborowski.

Jak wynika ze słów gości – spotkanie zrobiło ogromne wrażenie, o czym świadczą przepiękne wpisy do „Księgi pamiątkowej…” – podkreślano lekcję patriotyzmu, wzruszające przedstawienie historii szkoły w Żyrowicach.

Bardzo to cieszy organizatorów i mamy nadzieję, że zgodnie ze słowami Zygmunta Sokołowskiego (ucznia szkoły w Żyrowicach) wypowiedzianymi podczas II spotkania w Białowieży w 1984 r. „…na żyrowickim drzewie gałęzie nie tylko, nie usychają, ale ciągle ich przybywa i trzeba mieć nadzieję, że drzewo to jeszcze kiedyś zakwitnie i wyda nowe, coraz bardziej dorodne owoce”.

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości: nauczycielom, pracownikom szkoły, młodzieży.

Dziekuję również młodzieży za zrozumienie wagi spotkania i za wzorowe zachowanie podczas uroczystości.
Zapraszamy na stronę szkolną – w zakładce Szkoła w Żyrowicach jest szereg artykułów dotyczących historii tej szkoły.