Staże nauczycieli przedmiotów zawodowych wakacje 2016

W okresie wakacyjnym 2016 r. 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych  odbyło zgodnie z harmonogramem projektu „ Z nauką w las” dwutygodniowe  staże. Udział nauczycieli przyczynił się do weryfikacji posiadanej wiedzy z realiami panującymi  na różnych stanowiskach pracy w danym zawodzie.  Nawiązanie współpracy z pracodawcami uczniów przyczynia się  do uzyskania odpowiednich umiejętności praktycznych, co ma wpływ na podniesienie jakości  edukacji w szkole.

1.    Bartosz Nowosadko – Nadleśnictwo Hajnówka
2.    Iweta Przygodzka – Nadleśnictwo Białowieża,   Nadleśnictwo Śnieżka
3.    Sławomir Przygodzki - Nadleśnictwo Białowieża, Zakład Lasów Naturalnych IBL w Białowieży
4.    Iwona Rogozińska - Nadleśnictwo Hajnówka
5.    Łukasz Semeniuk - Nadleśnictwo Płaska
6.    Joanna Zamojska - Nadleśnictwo Białowieża