Staże nauczycieli - wakacje 2017

            Kolejna trójka nauczycieli z naszej szkoły, podczas tegorocznych wakacji, odbyła dwutygodniowe staże zgodnie z harmonogramem projektu „ Z nauką w las”. Udział nauczycieli przyczynił się do weryfikacji posiadanej wiedzy z realiami panującymi na różnych stanowiskach pracy w obrębie leśnictwa.
Program naszych staży był bardzo różny zarówno pod względem merytorycznym jak i geograficznym oraz przedstawiał się następująco:
1.    Anna Wappa
•    miejsce: Woliński Park Narodowy
•     zagadnienia: ochrona przyrody i jej formy na obszarze WPN, edukacja i turystyka, monitoring i gospodarowanie zwierzyną, ochrona czynna i bierna ekosystemów wodnych w Obwodzie Ochronnym Wodnym WPN.
•    miejsce: Park Narodowy Gór Stołowych
•    zagadnienia: ochrona przyrody Gór Stołowych, udostępnianie obszarów chronionych dla potrzeb turystyki, sposoby przebudowy drzewostanów PNGS.
2.    Mariusz Tokajuk
•    miejsce: Karkonosze, Nadleśnictwo Śnieżka
•     zagadnienia: technologia produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym, nowoczesne sposoby przechowywania sadzonek w warunkach kontrolowanych, ochrona sadzonek przed czynnikami abiotycznymi i biotycznymi, obrót materiałem rozmnożeniowym w Lasach Państwowych.
•    miejsce: Nadleśnictwo Bielsk, Leśnictwo Jelonka
•    zagadnienia: przebieg polowania indywidualnego, skala szkód łowieckich i sposoby ich szacowania, zagadnienia związane z zagospodarowaniem tuszy ubitej zwierzyny.
3.    Eugeniusz Masalski
•    miejsce: Nadleśnictwo Hajnówka, Ośrodek Hodowli Zwierzyny
•     zagadnienia: zasady wykonywania polowań w OHZ, procedury dotyczące wystąpienia przypadków ASF w populacji Sus scrofa, prowadzenie dokumentacji obowiązującej w OHZ, monitorowanie planu łowieckiego

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.