Staże uczniów - wakacje 2017

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze staży uczniów, które odbyły się na wakacjach 2017 r. w ramach projektu "Z nauką w las" dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3: Kształcenia zawodowe młodzieży na  rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1: Kształcenia zawodowe młodzieży na  rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki poza ZIT BOF.