Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły

W dniu 27 kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Technikum Leśnego w Białowieży.

Świadectwa odebrało 40 absolwentów.

Uczniowie z najwyższą średnią ocen ze świadectwa: Daniel Abramczyk. Weronika Kowalczyk, Michał Kossakowski.

Uczniowie, którzy otrzymali Stypendium Naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej za najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych za okres czterech lat nauki: Sebastian Szklarz, Michał Kossakowski.

Wszyscy pracownicy Technikum leśnego w Białowieży składają gratulacje uczniom, rodzicom, prawnym opiekunom. 

Życzymy uczniom jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym, realizacji planów życiowych.

Darz Bór! – niech te słowa towarzyszą Wam w życiu i przypominają chwile spędzone w szkole.

Sekcja: