Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Technikum Leśnego w Białowieży

W dniu 26 kwietnia 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Technikum Leśnego w Białowieży.

Uroczystość swoja obecnością zaszczycili m.in.: ks. Bogdan Popławski – proboszcza parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży, Katarzyna Gurowska – przedstawiciel RDLP w Białymstoku, Dariusz  Skirko – nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża, Artur Korniejczyk – inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Bielsk, Urszula Olejnicka – zastęca nadleśniczego w Nadleśnictwie Browsk, Krzysztof Zamojski – inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Hajnówka, Jarosław Kosiorek – Wiceprzewodniczący ZLP w RP Okręgu Białostockiego, Cezary Nazarko - komendant placówki Straży Granicznej w Białowieży, Marta Gierłachowska – dzielnicowa Posterunku Policji w Białowieży.

Uczniowie klasy IIa pod kierunkiem wychowawczyni Anny Wappy zaprezentowali program poświęcony   228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Świadectwa ukończenia TL w Białowieży otrzymało 42 absolwentów dwóch klas. Wychowawcami klas były panie: Mara Wołoncewicz i Iweta Przygodzka.

Uczniowie z najwyższą średnią ocen ze świadectwa: Monika Siemieniuk (5,06), Katarzyna Szefler.

Monika Siemieniuk, Szymon Domański otrzymali Stypendium Naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej za najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych za okres czterech lat nauki.

Uczniowie, którzy wyróżniali się zaangażowaniem w życiu szkoły, brali udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych zostali nagrodzeni.

Zgodnie z tradycją szkoły absolwenci składali ślubowanie na sztandar szkoły. Tekst ślubowania jest powtarzany przez kolejne roczniki kończące szkołę.

Wszyscy pracownicy Technikum Leśnego w Białowieży składają gratulacje uczniom, rodzicom, prawnym opiekunom. 

Życzymy młodzieży jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym i realizacji planów życiowych.

Darz Bór! – niech te słowa towarzyszą Wam w życiu i przypominają chwile spędzone w szkole.