WPŁATY NA NOWY SZTANDAR - Już ponad 10 000 zł

W dniu 4 grudnia,  po dwóch miesiącach trwania akcji wpłat na nowy sztandar szkoły, mamy 10 215 zł na specjalnym koncie.

Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz Apel i stali się współfundatorami sztandaru.

Wśród wpłacających przede wszystkim są absolwenci szkoły, ale także nie zabrakło rodziców uczniów, pracowników szkoły i zaprzyjaźnionych osób.

Akcja wciąż trwa. Prosimy o przekazywanie tej informacji znajomym.

Wszyscy fundatorzy zostaną imiennie uhonorowani.

Rozliczenie kosztów zostanie przedstawione.

 

Roczniki absolwentów technikum, którzy wpłacili na sztandar:

1958 – 2 osoby

1967 – 1 osoba

1969 – 5 osób

1970 – 1 osoba

1971 – 1 osoba

1972 – 1 osoba

1973 – 2 osoby

1974 – 1 osoba

1977 – 1 osoba

1978 – 1 osoba

1979 – 3 osoby

1980 – 2 osoby

1982 – 2 osoby

1983 – 1 osoba

1984 – 2 osoby

1986 – 1 osoba

1987 – 1 osoba

1988 – 2 osoby

1990 – 2 osoby

1991 – 1 osoba

1996 – 3 osoby

1997 – 7 osób

1998 – 1 osoba

2002 – 1 osoba

2004 – 2 osoby

2007 – 1 osoba

2008 – 1 osoba

2011 – 1 osoba

2014 – 1 osoba

Zaoczna policealna Szkoła Leśna

2003 – 1 osoba

 

KONTO Stowarzyszenia Rozwoju ZSL w Białowieży z dopiskiem: sztandar

  42 1240 5211 1111 0010 9373 0225

 

Ogłoszony został "Konkurs na projekt graficzny sztandaru Technikum Leśnego w Białowieży"

http://www.tl.bialowieza.pl/artykul/konkurs-na-projekt-graficzny-sztanda...