Wspomnienia pana Piotra Kreczko

Pan Zbigniew Kreczko przysłał interesujące wspomnienia stryja Piotra Kreczko, absolwenta Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach Wydziału Rolnego.

Nie posiadamy listy absolwentów Wydziału Rolnego.  Na stronie szkolnej są wspomnienia leśników. Po II wojnie światowej tylko absolwenci Wydziału Leśnego spotykali się, odtwarzali listy absolwentów, pracowników, spisywali wspomnienia.

Wspomnienia pana Piotra Kreczko są bardzo interesujące. Potwierdzają niektóre fakty, które już zostały zamieszczone w innych artykułach.

Piotr Kreczko (1917-2009) – uczęszczał do szkoły w Żyrowicach w latach 1933-1936, po rocznej praktyce poszkolnej  uzyskał tytuł technika rolnika w 1937r.
Magister rolnictwa Uniwersytetu Poznańskiego, także SGGW w Warszawie. Pracował w Ministerstwie Rolnictwa, Zarządzie Głównym PGR, był kilka lat dyrektorem PGR owczarskiego w olsztyńskim. Napisał kilka książek, między innymi „Pies pasterski: wychowanie i tresura”.

wspomnienia (pdf)