Wykaz nauczycieli i pracowników administracji Szkoły w latach 1924-39

Wykaz nauczycieli i pracowników administracji Szkoły w latach 1924-39 opracowany przez Stanisława Morawskiego i Ludwika Sytę.

W okresie piętnastoletniego istnienia szkoły pracowało 50 osób: w tym 3 dyrektorów, 21 nauczycieli, 5 księży, 5 lekarzy szkolnych i 9 innych pracowników.

Dyrektorzy

 • Tarłowski Henryk – inż. melioracji - dyrektor szkoły 1924 – 27 – melioracja, matematyka
 • Kostro Edward – inżynier rolnik – dyrektor szkoły 1927 – 37 – organizacja i urządzanie gospodarstw rolnych
 • Janowski Stanisław – inżynier rolnik – dyrektor szkoły – 1937 -39 – organizacja i urządzanie gospodarstw rolnych

Kierownicy Wydziału Leśnego

 • Strojnowski Eugeniusz – inż. leśnik -– kierownik WL 1924-26 – użytkowanie lasu, technologia drewna
 • Morawski Stanisław – inż. leśnik – kierownik WL 1927-39 – hodowla lasu, urządzanie lasu

Kadra pedagogiczna

 • Babicki Stanisław -  mgr matematyki – nauczyciel 1933 – 39 – matematyka, fizyka , WF
 • Badowski Czesław - inż. leśnik - nauczyciel 1927-39 - Mineralogia i geologia, zoologia, pomiar drzew i drzewostanów, administracja, rachunkowość
 • Bitny-Szlachto Stanisław - inż. geodeta- nauczyciel 1924-27 - miernictwo, matematyka
 • Borowski - kpt. WP 1924-1927 - historia Polski, fizjografia ziem polskich
 • Dziedzianowicz Eugeniusz – inż. leśnik - nauczyciel 1927 – 29- matematyka, pomiar drzewostanów, miernictwo
 • Eder Henryk – nauczyciel 1933 – 39  - botanika leśna, ochrona lasu, miernictwo
 • Emich Tadeusz – inż. rolnik - nauczyciel 1928 – 35 – uprawa roli i roślin łąkowych, chemia
 • Gilewski Feliks – inż. rolnik - nauczyciel 1924 – 26 – chemia, mineralogia, geologia, gleboznawstwo
 • Izdebski – inż. leśnik - nauczyciel 1925 – 27 – urządzanie lasu, administracja leśna
 • Kowalski Józef – inż. rolnik – nauczyciel 1930-39 – botanika ogólna, zoologia, ogrodnictwo, pszczelarstwo, dyrygent chóru
 • Krassowski – nauczyciel 1924-26 – ekonomia społ. Rachunkowość rolna
 • Miłaszewicz Władysław – inż. ichtiolog – nauczyciel 1934 -38 - rybactwo i chemia
 • Olkowski Wacław – inż. rolnik – nauczyciel  1938-39 - rybactwo i chemia
 • Olszyński Bogdan – inż. rolnik – nauczyciel 1927-34 – hodowla zwierząt – fizyka
 • Olszyński Władysław – dr inż. rolnik – nauczyciel 1929-34 – chemia rolna, nawożenie
 • Szałańska Janina – inż. leśnik – nauczyciel 1924 -26 – botanika leśna, ochrona lasu
 • Szwemin Jerzy – inż. rolnik – nauczyciel 1934 - 39
 • Syta Ludwik – mgr historii i filologii polskiej – nauczyciel 1929-39 – język polski, historia, nauka o Polsce współczesnej
 • Śliwiński Adam – inż. rolnik – nauczyciel 1933-39 – łąkarstwo, gleboznawstwo

Instrutorzy

 • Fiskus Jan – instruktor 1930 – 34 – zajęcia praktyczne z leśnictwa
 • Herbik Stefan – instruktor 1928 – 39 – zajęcia praktyczne z hodowli zwierząt
 • Kukucz Paweł – instruktor 1932-39 – zajęcia praktyczne z uprawy rolnej
 • Michalik Zdzisław – instruktor 1934-37 – zajęcia praktyczne z leśnictwa
 • Mrówczyński Miron – instruktor 1927-28 – zajęcia praktyczne z leśnictwa
 • Prusakiewicz Ignacy – instruktor 1936-39 – zajęcia praktyczne z leśnictwa
 • Woronowicz Alfred – instruktor 1937-39 – zajęcia praktyczne z leśnictwa

Religia

 • ks. Józef Dowgiłło 1924-25
 • ks. Zygmunt Siekierko 1925-1928
 • ks. Piotr Rogiński 1929 – 1932
 • ks. Leonard Pukjaniec 1932 – 1934
 • ks. Jan Slemp 1934-1939

Lekarze szkolni

 • Dodel-Dziedziel - lekarz med. - lekarz szkolny 1930-32 -nauczyciel higiena i ratownictwo
 • Morawska Regina – dr medycyny – lekarz szkolny – 1938-39
 • Seheń Romuald – lekarz szkolny 1934-38 - nauczyciel higiena i ratownictwo
 • Szutkowski Ludwik – dr medycyny - lekarz szkolny 1927-30 -nauczyciel higiena i ratownictwo
 • Tarpiński Andrzej - lekarz szkolny 1932-34 - nauczyciel higiena i ratownictwo

Inni pracownicy

 • Pióro Hilary – gajowy lasu szkolnego 1925-39
 • Szymanowski Józef – zarządca folwarku szkolnego 1927-28
 • Tercjak Stanisław - zarządca folwarku szkolnego 1930-37
 • Kamionko Edward – intendent 1927 – 1934 – zaopatrzenie stołówki szkolnej
 • Keller Kazimierz – monter 1933-39 – woźny, elektrownia, hydrofornia szkoły i internatu
 • Makarewicz Mieczysław – sekretarz szkoły 1927-39 - nauczyciel rysunku technicznego
 • Solarz Zygmunt – księgowy 1934-39
 • Ślaski Czesław – elektromonter 1932-39
 • Wołkowyski – księgowy 1926-34