Zamówienia publiczne

Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - rejestratory leśniczego w ramach projektu Technik leśnik - kwalifikacje na start 20/11/2019 - 13:38
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - rejestratory leśniczego w ramach projektu Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Technikum Leśnym w Białowieży 20/11/2019 - 12:15
Zapytanie ofertowe nr TL/03/11/2019 Wyposażenie pracowni biologii leśnej w ramach projektu „Technik leśnik – kwalifikacje na start” 18/11/2019 - 13:30
Zapytanie ofertowe nr TL/02/11/2019 Wyposażenie pracowni urządzania lasu w ramach projektu „Technik leśnik – kwalifikacje na start” 18/11/2019 - 13:21
Zapytanie ofertowe nr TL/01/11/2019 04/11/2019 - 14:12
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - dostawa żywności 31/07/2019 - 14:18
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - zarządzanie projektem 05/07/2019 - 14:26
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - zajęcia 28/06/2019 - 13:46
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - kursy 18/06/2019 - 13:51
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - zmiana ogłoszenia 31/05/2019 - 13:17
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 22/05/2019 - 13:30
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 10/05/2019 - 14:04
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup odzieży ochronnej dla uczestników staży w ramach projektu „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny i konkurencyjny pracownik” 07/05/2019 - 12:47
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. 07/03/2019 - 11:33
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 06/03/2019 - 13:04
Zaproszenie do udziału w negocjacjach 08/02/2019 - 11:31
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę wyposażenia do sal dydaktycznych 07/12/2018 - 12:13
Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznej odzieży ochronnej (środki ochrony osobistej) dla nauczycieli prowadzących zajęcia praktyczne R14. 06/11/2018 - 14:34
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Przebudowa ... kotłowni ..." 31/10/2018 - 12:16
Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznej odzieży ochronnej (środki ochrony osobistej) dla uczestników kursu drwal –operator pilarki 26/10/2018 - 13:15