Zamówienia publiczne

Data publikacji
Zapytanie o cenę - zakup specjalistycznej odzieży ochronnej - I część z trzech części zakupów 06/02/2018 - 09:20
Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży 28/09/2017 - 12:20
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 27/09/2017 - 12:09
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 25/09/2017 - 13:29
Zamówienie publiczne Usługa zarządzanie projektem - kierownik projektu realizowana w ramach projektu „Dzisiaj kompetentny i wykwalifikowany uczeń, jutro innowacyjny i konkurencyjny pracownik” 20/09/2017 - 12:39
Rozeznanie rynku - wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych w ramach projektu pt. „Termomodernizacja budynków szkoły, internatu i kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży” w ramach poddziałania 1.3.1 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Pr 07/08/2017 - 14:41
Zamówienie publiczne "Sukcesywna dostawa żywności do stołówki internatu Technikum Leśnego w Białowieży" 03/08/2017 - 12:36
Zamówienie publiczne Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji staży uczniowskich realizowanych w ramach projektu "Z nauką w las" 15/05/2017 - 12:04
Zamówienie publiczne ZAKUP ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI STAŻY UCZNIOWSKICH realizowanych w ramach projektu "Z NAUKĄ W LAS" 28/04/2017 - 14:37
Zamówienie publiczne "Wykonanie termomodernizacji budynków szkoły, internatu i kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży' 19/04/2017 - 14:25
Zamówienie publiczne „Zakup wraz z dostawą i montażem mebli stanowiących wyposażenie internatu Technikum Leśnego w Białowieży" 14/04/2017 - 11:27
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. 20/02/2017 - 08:34
Zamówienie publiczne na sprawowanie funkcji inwestora zastępczego, w tym prowadzenie nadzoru inwestorskiego, przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków szkoły, internatu i kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży" 01/02/2017 - 10:36
Zamówienie publiczne „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznej – ciągnika rolniczego przystosowanego do nauki jazdy na potrzeby Technikum Leśnego w Białowieży” 30/11/2016 - 11:52
Zamówienie publiczne „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznej – ciągnika rolniczego przystosowanego do nauki jazdy na potrzeby Technikum Leśnego w Białowieży” 18/11/2016 - 14:05
Ogłoszenie o zamówieniu publiczym "Sukcesywna dostawa żywności do stołówki internatu Technikum Leśne w Białowieży" - 2 części 09/08/2016 - 14:24
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Sukcesywna dostawa żywności do stołówki internatu Technikum Leśnego w Białowieży" 15/07/2016 - 14:20
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 27/06/2016 - 14:35
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym " Modernizacja budynków internatu" 05/04/2016 - 14:44
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa oleju opałowego lekkiego Ekoterm -Plus do kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży" 01/04/2016 - 14:41