Finał konkursu W Kręgu poezji i prozy łagrowej więźniarek KL Ravensbrück - 04.04.2019 r.