Termomodernizacja kotłownia 2017-2019

Kotłownia.
Kotłownia.
Kotłownia. Budowa nowej rozdzielnicy CO.
Kotłownia.
Kotłownia.
Kotłownia. Elewacja zachodnia.
Kotłownia. Elewacja południowa (garaż)
Kotłownia.
Kotłownia.
Kotłownia. Elewacja południowa (z dachu garażu).
Kotłownia. Elewacja południowo zachodnia.
Kotłownia. Garaż.
Kotłownia. Elewacja południowo zachodnia.
Kotłownia. Elewacja północna.
Kotłownia. Elewacja południowa.
Kotłownia. Elewacja południowa.
Kotłownia. Elewacja wschodnia.