Sprawy pedagogiczne

Pedagog szkolny w roku szkolnym 2020/2021 przyjmuje w godzinach

Poniedziałek 9:00-13:00

Wtorek 8:00-13:00

Środa 14:00-18:00

Czwartek 9:00-14:00

Piątek 8:00-12:00

telefon do pedagoga: 85 6812404 wew 49, pokój 206

Podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji Programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły: 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce. 2. Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce. 3. Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce. 4. Posterunek Policji w Białowieży. 4. Urząd Gminy w Białowieży. 5. Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku. 6. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. 7. Ośrodki Pomocy Społecznej. 8. Państwowe Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

 

Poniżej artykuły dotyczce spraw pedagogicznych

 

Konkurs „Rady nie od parady – zdalne porady na zdalne nauczanie” rozstrzygnięty!

          Spośród prac przesłanych na konkurs organizatorzy nagrodzili następujące:
I miejsce - praca Wioletty Olechwirowicz,
II miejsce –prace  Ewy Ostrowskiej i  Wiktorii Paczuskiej,
III miejsce – praca Marceliny Olejnickiej i wiersz Huberta Grzywińskiego,
Wyróżnienie –  wiersz Aleksandry Woronowicz.

Rady nie od parady – moje zdalne porady na zdalne nauczanie

Ogłaszamy konkurs profilaktyczno-literacki skierowany do uczniów i ich rodziców. Celem konkursu jest  wymiana doświadczeń ze zdalnego nauczania.
Termin nadsyłania prac do 21 lutego 2021r. Szczegóły zawarte są we wiadomościach dziennika elektronicznego.
Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Prace należy nadsyłać przez dziennik elektroniczny  Librus.

Akcja profilaktyczna: Dobry kierowca

          Od kilku lat w naszej szkole prowadzimy akcję ,,Dobry kierowca”. W obecnym roku szkolnym 2020/2021 jest ona skierowana do uczniów klas: 2b, 2c, 3a oraz ich rodziców. Jej głównym założeniem jest promowanie trzeźwości wśród młodych kierowców lub uczniów ubiegających się o prawo jazdy. Trzeźwość jest pojęciem dotyczącym i alkoholu i narkotyków.

Wyniki konkursu profilaktyczno-literackiego: "Moda na abstynencję"

           6 listopada 2020 r. ogłoszony został szkolny konkurs profilaktyczno-literacki „Moda na abstynencję”. Skierowany był do całej społeczności szkolnej, a celem była promocja zdrowego stylu życia i abstynencji oraz kształtowanie silnej woli u młodych ludzi.
          Przesłane prace były bardzo różnorodne pod względem formy, kompozycji i sposobu przeprowadzenia argumentacji.

Konkurs profilaktyczny pt.: Moda na abstynencję- listopad/grudzień 2020

Zasady:
1.Konkurs profilaktyczno-literacki na temat: dlaczego warto być abstynentem? (w zakresie nikotyny, alkoholu, narkotyków). Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
2.Termin nadsyłania prac do 9 grudnia 2020 r.
3.Forma: praca pisemna o objętości do jednej strony formatu A4.
4.Przy ocenianiu prac brane będą pod uwagę: