Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży

Statut Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w BIałowieży

STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH W BIAŁOWIEŻY

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Białowieża.