Kontakty

Technikum Leśne w Białowieży

ul. Park Dyrekcyjny 1A, 17-230 Białowieża
Tel./Fax. +48 85 681 24 04
email: tl@tl.bialowieza.pl
NIP: 6030074905
REGON: 052207516

 

 

 

Dyrektor

Anna Kulbacka

+48 85 681 24 04  

dyrektor@tl.bialowieza.pl

Wicedyrektor Mariusz Tokajuk +48 85 681 24 04 vicedyr@tl.bialowieza.pl
Kierownik internatu Wojciech Małachowski +48 85 681 24 30 ki@tl.bialowieza.pl
Zastępca kierownika internatu Barbara Szymanowska +48 85 681 24 30 vki@tl.bialowieza.pl
Główny księgowy Helena Podlińska +48 85 681 24 95 fk@tl.bialowieza.pl
Kierownik gospodarczy Wiktor Leoniuk +48 85 681 24 04 kg@tl.bialowieza.pl
Sekretarz szkoły Sylwia Dutkowska +48 85 681 24 04 tl@tl.bialowieza.pl
Kierownik stołówki Mirosława Pacewicz +48 85 681 24 30 ks@tl.bialowieza.pl
Pedagog szkolny Irena Kuryło +48 85 681 24 04 pedagog@tl.bialowieza.pl
Kierownik szkolenia praktycznego Bartosz Nowosadko +48 85 681 24 04 master@tl.bialowieza.pl
Inspektor danych osobowych Mariusz Pientkowski +48 512 229 512 biuro@nanocom.com.pl