Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa oleju opałowego lekkiego Ekoterm -Plus do kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Dostawa oleju opałowego lekkiego Ekoterm -Plus do kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży"

Pytania i odpowiedzi - załączniki, wg kolejności wpływu

Protokół otwarcia ofert - przed ostatni załącznik.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ostatni załącznik.