Ogłoszenie o zamówieniu publicznym " Modernizacja budynków internatu"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym " Modernizacja budynków internatu"

Protokół otwarcia ofert - przedostatni załącznik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ostatni załącznik