Rozeznanie rynku - wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych w ramach projektu pt. „Termomodernizacja budynków szkoły, internatu i kotłowni Technikum Leśnego w Białowieży” w ramach poddziałania 1.3.1 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Pr